10. marraskuuta 2010

Peru pähkinänkuoressa

Peru sijaitsee Etelä-Amerikassa Tyynen valtameren rannalla. Perun asukasmäärä on noin 28 miljoonaa ja maan pääkaupunki on Lima (n. 8 miljoonaa asukasta). Peru on kaksikulttuurinen maa ja noin puolet väestöstä kuuluu alkuperäiskulttuuriin.

Perun naapurimaat ovat Chile, Bolivia, Brasilia, Columbia ja Ecuador.

Peru jakaantuu maantieteellisesti kolmeen osaan; rannikko, vuoristo ja viidakko. Suurin osa teollisuudesta pyörii pääkaupungin ympärillä, eli rannikkoseudulla, kun taas vuoristoilla ja viidakossa suuremmassa roolissa on maanviljelys. Perussa on myös paljon kaivosteollisuutta.

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo kehittyvät koko ajan vaikkakin naisten rooleissa on huomattavissa suuria eroja. Pääkaupungin alueella asuu eniten työssäkäyviä naisia. Vuoristoilla ja viidakossa perheen rooli on perinteisempi, eli naiset huolehtivat kodista ja lapsista kun miehet tienaavat elannon.

Perussa nuoret muuttavat pois kotoa hyvin myöhään Suomeen verrattaessa ja suurin osa vasta naimisiin mennessä tai lähtiessä opiskelemaan pääkaupunkiin. Perhekoot ovat Perussa suurempia kuin Suomessa ja yleensä yhden lapsen odotetaan jäävän kotiin huolehtimaan vanhemmista.

Perulaiset kuuluvat katoliseen uskontoon, joka on konservatiivisempi kuin luterilainen uskonto Suomessa. Yli yksi kolmasosa perulaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Suurin osa köyhistä elää vuoristoilla sekä viidakossa, joissa taloihin ei välttämättä tule sähköä tai vettä. Varakkaammat perulaiset asuvat pääkaupungissa Limassa tai sen läheisyydessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti