17. tammikuuta 2011

Työkulttuuri Perussa

Perussa työpäivät ovat pitkiä Suomeen verratessa. Viikottainen työtuntimäärä on 48h. Osassa yrityksistä työskennellään 10h päivässä ja osassa kuutena päivänä viikossa. Ajoissa oleminen ja työajan seuranta on hyvin tarkkaa monissa yrityksissä. Käytössä on yleensä valvontakameroiden lisäksi jokin sähköinen työkalu työntekijöiden sisään- ja uloskirjautumista varten.

Perulaiset ovat yleisesti ottaen ystävällisiä ja avoimia ja työilmapiiri yrityksissä onkin yleensä sosiaalinen. Työtahti vaikuttaa Suomeen verratessa rennommalta ja työntekijät uppoutuvat usein kesken työpäivää keskustelemaan työhön liittymättömistä asioista. Se voi olla työyhteisössä hyväksyttyä vaikkakin tuntuu suomalaisen näkökulmasta hieman laiskottelulta ja työajan tuhlaamiselta...

Toimistotyössä olevat tekevät usein vapaaehtoisesti ylitöitä lähes päivittäin. Ylitöistä ei kuitenkaan makseta lisää palkkaa tai anneta muuta korvausta. Työntekijät lähinnä odottavat yrityksen arvostavan heidän työpanosta enemmän ylitöiden tekemisen vuoksi.

Työmatkojen ajalta ei yleensä makseta päivärahaa tai muuta lisäkorvausta. Sama pätee myös matkan aikana tehtyihin ylitöihin, joita ei välttämättä korvata ollenkaan palkan tai vapaa-ajan muodossa. Työmatkoihin liittyvät käytännöt vaihtelevat kuitenkin yrityksestä riippuen, sillä osa työnantajista voi antaa ylimääräisiä vapaapäiviä pitkien työmatkojen jälkeen.

Työskentelyolosuhteet ovat hyvin rankat varsinkin kaivosalalla, jossa työntekijät majoittuvat vuoristoilla sijaitsevien kaivosten läheisyyteen useiksi viikoiksi kerrallaan ilman mahdollisuutta viikonloppuvapaisiin. Työehdot ovat yleensä paremmat suurissa kansainvälisissä yrityksissä pieniin paikallisiin yrityksiin verratessa.