12. tammikuuta 2011

CV ja työhakemuksen lähettäminen

Ansioluettelo Perussa eroaa jonkin verran Suomessa käytetystä CV-mallista. Suurimmat eroavaisuudet ovat CV:n pituudessa, työkokemuksen listaamisessa sekä valokuvan laittamisessa.

Perussa CV:n on hyvä olla vähintään noin 3-4 sivua pitkä. Toisaalta useissa keskustelufoorumeissa on mainittu parisivuisten ansioluetteloiden olevan nykyään riittäviä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä että mm. esimiestehtäviin hakiessa pidemmästä CV:sta on hyötyä, sillä siitä voi olettaa henkilöllä olevan pitkä työhistoria.

Ansioluetteloon tulisi laittaa valokuva vaikka siitä ei työpaikkailmoituksessa erikseen mainittaisikaan. Valokuva tarvitaan usein turvallisyyssyistä, jotta hakijan henkilöllisyys voidaan tarkistaa ennen haastatteluun kutsumista.

Monissa maissa valokuvan pyytäminen on kiellettyä mahdollisen syrjinnän vuoksi ja valitettavasti syrjintää tapahtuu Perussakin. Syrjinnän perusteena voi olla mm. ihonväri tai pukeutuminen.

Perussa työtä hakiessa CV:ssä tulisi olla:

- henkilötiedot
- valokuva (esim. passikuva)
- työkokemus (kaikki aikaisemmat työpaikat)
- opinnot, mahdolliset koulutukset, kurssit jne
- kielitaidot
- muut erikoistaidot
- suosittelijat.

Perussa työpaikkaa hakiessa riittää yleensä sähköpostiviesti, jonka liitteeksi on lisätty CV. Suomessa ansioluettelon kanssa tulee lähettää erillinen hakemus (cover letter). Perussa hakemuksen kirjoittaminen ei kuitenkaan ole yleistä vaan hakijan odotetaan lähettävän ainoastaan CV sähköpostiviestin ja kuvan kera.

Osaan yrityksistä CV tulee toimittaa paperiversiona mutta asiasta mainitaan yleensä työpaikkailmoituksen yhteydessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti